Sjulsmarks skoter och fiskevårdsförening

Kör skoter på våra välpreparerade leder! Fiska både sommar och vinter i Sjulsmark!

Nävertjärn
Nävertjärn
A+ A A-

Bäckröding (Salvelinus fontinalis)

bckrding2

Bäckrödingen skiljer sig från släktets övriga arter genom den ljusa streckteckningen på den mörka ryggen. Den olivgröna eller brunskimrande ryggen med sina ljusa, slingrande teckningar och normalt ljusa, i lekdräkt röda magen är typiska för bäckrödingen. Också rygg- och stjärtfenan har ljusa, ofta gulaktiga marmoreringar eller fläckar. Liksom hos övriga rödingar är buk- och bröstfenornas framkanter vita och också bäckrödingen har fettfena.

Bäckrödingens ursprungliga utbredningsområde är östra delen av Nordamerika. Arten tål kallt vatten väl, och kräver också svala förhållanden. Typisk miljö är bäckar och åar, som får sitt vatten från en källa. Vattnet är där kallt på sommaren, men relativt sett varmt på vintern. Den optimala temperaturen för en vuxen bäckröding är 14-16°C. Den är mer tålig än öring och regnbåge mot sura vatten. Naturliga stammar förekommer till och med i vatten med pH 4,1. Bäckrödingen är ett eftertraktat byte för sportfisket och den har därför satts ut på olika håll runt klotet.

Bäckrödingen är en aggressiv fisk som livnär sig på larver av vatteninsekter och övriga bottendjur, djurplankton och småfisk. Trots den mångsidiga födan blir bäckrödingen inte särskilt stor. I sitt ursprungliga utbredningsområde blir de största upp till 6 kg, men i allmänhet är de betydligt mindre. I Sverige är bäckrödingarna ofta små, men uppnår på vissa håll 30-45 cm och maximalt 1kg. I odling kan fisken bli 2-3 kg. Det svenska rekordet för bäckröding ligger på 2,6 kg. Bäckrödingen kan vandra långa sträckor mellan födoområden, övervintringsområden och reproduktionsområden.

Bäckrödingen leker om hösten på grusbottnar i rinnande vatten. Hanen blir könsmogen vid två års ålder, honan ett år senare. Bäckrödingen kan i mindre bäckar och åar där den sätts ner utgöra ett hot mot harr och öring då dessa konkurreras ut. För att sätta ut bäckröding krävs ett särskilt tillstånd. Vilket idag knappt beviljas då man premierar andra arter istället.

Man hoppades tidigare att bäckrödingen, liksom regnbågen, skulle bli en populär sportfisk. Men resultaten av etableringsförsöken har varit anspråkslösa. Bäckrödingen fungerar bra att kassodla, på tre säsonger kan de nå en medelvikt på över ett kg. I Sverige odlas mycket små mängder av fisken.

 Vår bäckröding

I Brännträskbäcken finns ett naturligt bestånd av bäckröding som härstammar från utplanteringar på 50-talet. Vi fiskar väldigt sparsamt på detta bestånd och har bara öppet två-tre veckor per säsong och vissa år helt stängt för fiske.