Sjulsmarks skoter och fiskevårdsförening

Kör skoter på våra välpreparerade leder! Fiska både sommar och vinter i Sjulsmark!

Nävertjärn
Nävertjärn
A+ A A-

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss)

regnbge

Regnbågens namn kan härledas till den breda, rosa, glänsande strimman på gällock och sida, som också reflekterar flera andra färger. Till det yttre påminner regnbågen något om en knubbig öring. Den skiljer sig från våra andra laxfiskar genom sidostrimman och de mörkt fläckiga rygg- och stjärtfenor.

Det ursprungliga utbredningsområdet för regnbågen är Asien och i Nordamerika de vattendrag söder om 60:nde breddgraden, som har sitt utlopp i Stilla havet. I Asien påträffas arten på Kamchatka och lokalt i området kring Ochotska havet, i Amerika ända till Sierra Nevada i söder. I det området särskiljer man tre ekologiska formar av regnbåge: En form som vistas hela sitt liv i strömmande vatten, en form som förekommer i kalla sjöar och en form som går upp i floderna från havet för lek. Insjöformen har använts i odling och satts ut på olika håll i världen. Regnbågen infördes till Europa i slutet av 1800-talet.

Regnbågen förökar sig i strömmande vatten, men förökning i naturen hos andra generationens fiskar har inte konstaterats. Regnbågen kan väga upp till 15kg och bli ca 80cm lång. Det svenska rekordet ligger på 14,2 kg.

Till en början äter regnbågsynglet djurplankton, senare vatteninsekter och deras larver samt insekter, som fallit ner på vattenytan. Därefter övergår det till fiskföda. En regnbåge, som satts ut i ett naturligt vattendrag som yngel, växer något bättre än en öring, men långsammare än en lax. Fiskar i fångstbar storlek (0,5-2,0 kg), som numera sätts ut på fiskeplatser vid forsar, växer inte just alls i naturen efter utsättningen.

Regnbågen är vår mest odlade fisk och växer mycket snabbt på torrfoder. Under 2006 så producerades det i Sverige 5734 ton matfisk i slaktad vikt och 95 procent utgjordes av regnbåge.

Vår regnbåge

Regnbågen i Lillbrännträsk och Nävertjärnen är av typen Slott som är den vanligaste odlade regnbågen idag.