Sjulsmarks skoter och fiskevårdsförening

Kör skoter på våra välpreparerade leder! Fiska både sommar och vinter i Sjulsmark!


Nävertjärn

A+ A A-

Vad gäller vid körning på led?

TÄNK PÅ...

...ATT anpassa färdväg & färdsätt så att människor och djur ej störs i onödan, och att skador på mark & växtlighet undviks.

...ATT vid korsande av trafikerande väg lämna företräde till trafikanter på vägen. Stanna skotern före ni korsar vägen.

...ATT passagerare på skotern och i pulkan måste gå över vägen vid vägpassage.

...ATT om allmän väg nyttjas pga tex. öppet vatten (bäck, älv etc) får fordonet framföras med max 20 km/h utan passagerare.

...ATT tänka på omgivningen, undvika tätbebyggt område och andra känsliga avsnitt.

...ATT ej avvika från utmärkta leder.

...ATT Högerregeln även gäller vid skoterkörning.

...ATT ta hänsyn till skidåkare och undvika att köra på skidspår.

...ATT ha ljuset tänt även på dagen så att du syns bättre.

...ATT alkohol och skoterkörning INTE hör ihop.

...ATT 70 km/h är maxhastighet som gäller vid skoterkörning